Slag Bij Nieuwpoort 2010frost panel met logo


de vraag wordt gesteld


ronde1-1-vragen-doorlopen.

de linker heeft antwoord mogelijkheid 1 en 3 geclaimed
daarmee is haar score geactiveerd
en is er 1 punt afgetrokken van haar totaal te verdienen punten
antwoordmogelijkheid 5 is nu actueel.
we spelen vraag 5 met 7 antwoordopties.ronde1-2-geclaimde-antwoorden.jpg


ronde1-3-gekozen-antwoord.jpg


ronde1-4-goed-fout.jpg


ronde1-5-fout-fout.jpg